Uzman C.Halil Özdemir - Evden Çalışarak Para Kazanmak
Uzman C.Halil Özdemir - Evden Çalışarak Para Kazanmak

İletişim

Uzman C.Halil Özdemir ile iletişim kurmanın en kısa yolu

+90 ( 535 ) 498 9093 İnstagram / WhatsApp / Telegram

152 Evler mh. 1.Öztürk sk.48/3, 16320 Yıldırım / Bursa

uzman.chalilozdemir.com hakkında her türlü şikayet ve isteklerinizi iletebilirsiniz.

 

   

  Çerez (“Cookie”) Nedir?

  Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla bilgisayarınıza (ya da akıllı telefon veya tablet gibi diğer cihazlarınıza) kaydedilen ve genelde harf ve rakamlardan oluşan çok küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, ziyaretçilere ilişkin isim, cinsiyet veya adres gibi kişisel verileri içermezler.

  Çerezler, ziyaret ettiğiniz web sitesini yöneten sunucular tarafından oluşturulurlar. Böylelikle ziyaretçi aynı siteyi ziyaret ettiğinde sunucu bunu anlayabilir. Çerezler, web sitesi sahiplerine aynı ziyaretçinin siteyi yeniden ziyaret ettiğini gösteren kimlik kartlarına benzetilebilir.

  Çerezler Neden Kullanılmaktadır?

  Site’de, Çerezler aşağıdaki amaçlar kapsamında kullanılmaktadır:

  • Site’yi analiz etmek ve Site’nin performansını arttırmak.Örneğin, Site’yi ziyaret edenlerin sayısının tespit edilmesi ve buna göre performans ayarlarının yapılması ya da ziyaretçilerin aradıklarını bulmalarının kolaylaştırılması.
  • Site’nin işlevselliğini arttırmak ve kullanım kolaylığı sağlamak.Örneğin, Site’yi ziyaret eden ziyaretçinin daha sonraki ziyaretinde arama sorgularının hatırlanması veya Site üzerinden üçüncü taraf sosyal medya faaliyetlerine bağlantı sağlamak.
  • Kişiselleştirme, hedefleme ve reklamcılık faaliyeti gerçekleştirmek.Örneğin, ziyaretçilerin görüntüledikleri sayfa ve ürünler üzerinden ziyaretçilerin ilgi alanlarıyla ilgili reklam gösterilmesi.

  Ziyaretçiler Hangi Haklara Sahip?

  6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca ziyaretçiler, CHO’ya başvurarak, kendileriyle ilgili,

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme

  haklarına sahiptir.

  Söz konusu haklar, kişisel veri sahipleri tarafından yazılı olarak ya da kayıtlı elektronik posta adresi üzerinden iletildiğinde her halükarda 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte, CHO Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkını saklı tutar.