Siyonizm ve Kemalizm Aynı Mı? - Uzman C.Halil Özdemir
Siyonizm ve Kemalizm Aynı Mı? - Uzman C.Halil Özdemir

Siyonizm ve Kemalizm Aynı Mı?


Siyonizm ve Kemalizm” ideolojilerinin ortak amacı Osmanlı İmparatorluğu’nu yıkmak ve İsrail Devleti’nin kurulmasına zemin hazırlamak.

1882 yılında İngiliz (Sömürgeler) Başbakanı William Ewart Gladstone, İngiliz Parlamentosu’nda elinde Kuran-ı Kerim’i havaya kaldırıp; “Bu kitap Mısır Müslümanların elinde kaldıkça biz onlara hakiki hakim olamayız. Ne yapıp edip ya Kuran-ı Kerim’i ortadan kaldırmalıyız ya da onları Kuran’dan soğutmalıyız.” demiştir. (Bakınız – Al-Quran – The Great and Holy Book)

1894 yılında Modern Siyonizm’in kurucusu kabul edilen Theodor Herzl, “Dreyfus Olayı”nı arka planda hazırlamasına neden olan bazı katliamlar yapmıştır. Siyonist Mason Theodor Herzl, bugünkü İsrail Devletinin kurulmasında en büyük katkı sağlayanlardan biridir.

Siyonizm ve Kemalizm: İdeolojik Kökenleri ve Tarihçesi

  1. Siyonizm’in İdeolojik Kökenleri: Siyonizmin Musevi milliyetçiliği, dini inançlar ve Siyon Dağı’na atıfta bulunan kökenleri.
  2. Kemalizm’in İdeolojik Kökenleri: Kemalizmin Atatürk’ün liderliğindeki Türk milliyetçiliği, laiklik ve Batılılaşma eksenindeki temelleri.
  3. Siyonizm’in Tarihçesi: Theodor Herzl’in Siyonizm hareketini başlatması, Balfour Deklarasyonu ve İsrail Devleti’nin kuruluş süreci.
  4. Kemalizm’in Tarihçesi: Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu, İstiklal Savaşı ve laik, modern Türk devletinin oluşturulması.
  5. Siyonizm ve Musevi Milliyetçiliği: Antisemitizm, Siyonist düşüncenin yükselişi ve Musevi kimliği üzerindeki etkisi.
  6. Kemalizm ve Türk Milliyetçiliği: Osmanlı İmparatorluğu’nun çöküşü, Türk ulusal kimliği ve Türk toplumunda modernleşme süreci.
  7. Siyonizm ve Kemalizm İdeolojilerin Farklılıkları: Siyasi ve dini bağlamda Siyonizm ile laik ve Batıcı Kemalizm arasındaki ayrımlar.
  8. Siyonizm ve Kemalizm İdeolojilerin Ortak Noktaları: Milliyetçilik, modernleşme ve bağımsızlık arayışı gibi ortak özelliklerin incelenmesi.
  9. Siyonizm ve Kemalizm İdeolojilerin Uluslararası Boyutu: Siyonizm’in İsrail devletinin kuruluşu sonrası Musevi diasporasıyla ilişkisi ve Kemalizm’in bölgesel etkileri.
  10. Siyonizm ve Kemalizm İdeolojilerin Günümüzdeki Etkileri: İsrail’in politikaları ve Türkiye’nin iç ve dış politikadaki Kemalist mirası üzerine değerlendirmeler.

Cumhuriyet Tarihinin Acı Gerçeği

Cumhuriyete atılan formatla Hocalar asılmış, Kuran-ı Kerim yasaklanmış, özendikleri batıda seçilenler İncil’e el basıp yemin ederken, Devlet’in dini olamaz bahanesi ile İslam Anayasa’dan çıkarılmış ve artık Türkler dinsiz bir devlette yaşamaya başlamışlardır.

Kadınlar çağdaşlık adı altında Avrupa’laşmayı çağdaşlık bilerek açılıp saçılmış, öyleki ilk Dünya Güzelimiz olan Keriman Halis 1929’da Dünya Güzeli seçilirken jüri arkada; “Kanuni’nin torunu önümüzde mayo ile kendini bize beğendirmeye çalışıyor. Bugün Hıristiyanlığın zaferidir” diyerek kutlamalar yapmışlardır.

Lozan Antlaşması’nın Sırrı

Lozan’dan önce İngiltere’de Lord Curson (George Nathaniel Curson)’a, “Siz Türkiye’nin mülki tamamiyetini kabul ediniz. Onlara ben İslamiyeti ve İslami temsilciliklerini ayaklar altında çiğnetmeyi taahhüt ediyorum” diyen İstanbul Hahambaşı Haim Naum, başına gelecekleri bilerek Türkiye’ye bir daha gelmemek üzere gittiği Mısır’da, Türklere karşı Arap milliyetçiliğinin kuruluşunda rol oynayarak İslam’a karşı mücadelesine devam etmiştir.

O onları yaparken 1932’de ortaya atılan Kemalizm ile de Araplara karşı Türk milliyetçiliği kurulmuştur. Ayrıca günümüzde Kürtler ve Türkler üzerinden oynanan oyunu da aklınıza bir getirin. O gün bugündür, Araplar ve Kürtler Türkleri, Türkler’de Kürtler ve Arapları hain bilmiş ve bu sayede Orta Doğu’da bir asırdır ağıtlar Arapça, Kürtçe ve Türkçe olmuş ve sevinçleri ise İngilizce ve İbranice yapılmıştır.

Televizyonlarda hizmetçiler hep başörtüsü ile gösterilmiş, evin modern hanımları ise modern giyinimli olarak gösterilerek insanlara adeta kapalı insanların çağdaş olmadığı, sadece hizmetçi olabileceği fikri aşılanmaya çalışılmıştır.

İllimunati ve Siyonizm

Bununla beraber İllimunati de insanların Deccalın gelişine hazırlamak için, bir yandan Deccal misali tek gözü her yere koyarken diğer yandan da Allah yok, Din yalan, ya da Seks gibi ifadeleri filmlere ve şarkılara yerleştirerek insanların bilinç altlarına türlü türlü sapıklıklar sokmuşlardır. Öyle ya kafalar siyonistleştikten sonra, ingilizleştikten sonra işgale ne gerek var değil mi?

Ne 1.Dünya Savaşını, ne 2.Dünya Savaşını, ne sömürge katliamlarını, ne Bosna katliamını ve daha nicelerini Müslümanlar başlatmıyordu, ancak buna rağmen tüm Dünya Müslümanları terörist yerine koyuyorlardı. Avrupa’da bir Hristiyan bir Müslümanı öldürdüğünde gazeteler onun hakkında akıl sağlığı yerinde değil derken, Müslüman görünümlü bir terörist adam öldürdüğü zaman, hemen “Müslümanlar teröristtir” manşetleri atılıyor. Diğer yandan baktığımızda Dünya’da İslam korkusu manasında “İslamofobi” diye bir kelime varken, mesele asıl teröristler olan Museviler olunca karşımıza “Musevifobi” kelimesi yerine Musevi karşıtlığı manasında “Antisemitizm” ifadesi çıkıyor. İşte görüldüğü üzere Siyonistlerin kurduğu plan insanların dillerine kadar indirgenmiş durumda.

Siyonistlerin Milliyetçilik Akımı

Kendi çıkardıkları Fransız İhtilali, Siyon Protokolleri 3.maddesinde bunu itiraf ediyorlar. Sonrası Dünya’ya yaydıkları milliyetçilik akımıyla çıkardıkları 1.Dünya Savaşında İmparatorlukları parçalayan ve yaklaşık 15.000.000 insanın ölmesini sağlayan Siyonistler, daha sonra Avrupa’nın modern kentlerindeki zengin Musevileri yeni kuracakları dağlık bölgedeki İsrail‘e çekmek için kukla diktatörler ortaya çıkarmışlar. Bunun sayesinde çıkardıkları 2.Dünya Savaşında da 65.000.000 insanın ölümüne yol açmışlardır. Ancak Dünya’ya yutturulan hikayelerde, mesela Hitler adında bir adam çıkıyor, bulduğu Museviyi yakıyor ve onları ülkeden sürüyordu. İşte ülkeden çıkanların nereye gittiğini kimse düşünmüyordu. Bakıldığında Hitler’in tüm finansörleri Siyonist Musevi çıkıyor. Bu Siyonistler sırf dağlık bölgedeki İsrail’e Musevileri toplamak için kendi soydaşlarını yaktırmaktan geri kalmıyorlardı. Fakat neredeyse konuyla alakalı çekilen tüm filmlerde Yahudiler her zamanki gibi masum, ezilen rolünde oynuyor ve bunları izleyen insanlarda yaklaşık 80.000.000 (seksen milyon) insanın öldüğü 2.Dünya Savaşını bunların efendilerinin çıkardıklarını asla bilmiyorlardı.

Öyle ya, terör ifadesinin ortaya çıkması için yüzünde sakal, dilinde tekbirler olan bir Müslüman görünümüne ihtiyaç vardı. Gelin görün ki, filmlerde sürekli biz tarih boyunca itilip kakıldık, hep eziyete uğradık diyen Yahudiler, eziyetin nasıl bir şey olduğunu o kadar asır anlayamamış olsa ki, 50 yıldır Filistin’de sistematik katliamlar uygulayıp insanlara işkence ediyorlar. Sadece Filistin’de değil, neredeyse tüm Ortadoğu’da her gün yüzlerce insan öldürülüyor. Viktor Hugo’nunda dediği gibi, “Paris’te bir adam boğazlanırsa bu cinayet iken, Ortadoğu’da yüzlercesi öldürülürse bu sadece bir mesele oluyordu.”

Siyonizm’in Amacı

Amaç Müslümanları sistematik olarak yok etmek, diğer taraftan ise yıllardır uğruna uğraştıkları Dünya nüfusunu 250.000.000 insana indirmekti. Böylece tüm kaynakların kontrolleri ellerine geçecek ve artık istedikleri gibi Dünyanın geri kalanları onlara kölelik edecekti.

20.yüzyılda yapılan araştırmalara göre, 21.yüzyılda Dünya nüfusunun 10.000.000.000 ı geçmesi bekleniliyordu, ancak şu an nüfus 7.500.000.000 idi. 2 Dünya Savaşı, yığınla darbe, iç çatışmalar, çaresi bulunamayan hastalıklar derken, 2.500.000.000 kişi aradan çıkarıldı.

Evet kardeşlerim, işte İslamın ve Müslümanların belkide efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V.)’in İslamı yaymaya başladığı ilk yıllarındaki zamanından sonra en zor dönemini yaşıyoruz. Bir fiil kukla yöneticiler getirilerek yönetimi ele almış İslam ülkeleri bir yana, Türk halkının da zihnine ket vurularak Türklere kim olduğu, nasıl bir milletin evladı olduğu unutturulmuş ve artık bütün planlarını rahatça uygulamaları için istedikleri ortamı bulmuşlardır. Bize düşen bu derin uykudan bir an önce uyanmak ve atalarımızın götürdüğü adalet ve yardımseverliği özleyen mazlum topraklara bir an önce Türk’ün vefasını göstererek o yardımsever ataların torunları olarak, yine o yardımları götürmek.

Unutma ki, “Zulm ile abat olanın, Ahireti berbat olur!”

“LA TAHZEN İNNALLÂHE MEAN”

Biz Bu Milletin Ta Kensiyiz…

Kutül-Amare Nedir, Neden Unuttun? başlıklı yazımı da okuyabilirsiniz. Siyonizm ve İngilizlere karşı kazanılan en büyük zaferlerden biridir…

Kelime Sayısı: 1548 kelime
Okuma Süresi: 10 dakika

İlgili Yazılar