Türkiye'de Yönetim Hataları 3 - Geciken Musul Operasyonu - Uzman C.Halil Özdemir
Türkiye'de Yönetim Hataları 3 - Geciken Musul Operasyonu - Uzman C.Halil Özdemir

Türkiye’de Yönetim Hataları 3


Türkiye’de Yönetim Hataları 3: Geciken Musul Operasyonu

Bu önemli şehir, bir oldu bitti operasyonu ile Türkiye’nin elinden alındı. Misak-ı Milli’ye sınırları içerisinde olan Musul, yüzlerce yıl Osmanlı egemenliği altındaydı.

Türkiye Devleti kurulduğunda, Türkiye sınırları içerisinde olması gereken Musul, zengin petrol yatakları sebebiyle yabancı devletler tarafından Türkiye’den alınmıştır. Musul hangi ülkeye verileceği sorunu çözülemeyince, konu Cemiyeti Akvam’a devredilmiştir ve Cemiyeti Akvam’da Musul’u İngiliz işgali altındaki Irak’a vermiştir. Fakat Ankara Antlaşması’nda Musul’un petrol gelirlerinin %10’unun 25 yıl süre ile Türkiye’ye verilmesi maddesi vardır.

Bu madde, Türkiye’nin Musul üzerindeki Hak iddia etmesinde en sağlam tescilli belgesi olarak gösteriliyor. Yani Musul’da hakkı olmasa, neden petrol gelirleri Türkiye’ye verilsin. Ayrıca Musul’un Irak’a devredilmesi mevcut yönetimin dağılmasıyla hükümsüz kalacaktır. Yani Irak hükümeti Musul üzerindeki askeri varlığını kaybettiğinde, Türkiye burada fiilen Hak girişiminde bulunabilir. Bir çok araştırmacı ve tarihçi bunu ifade ediyor.

Musul’da Birleşmiş Milletler gözetiminde bir referandum yapılması da seçenekler arasında yer alıyor. Tıpkı Hatay’da olduğu gibi. Son bir kaç yıl boyunca Musul’u kaybetmiş olan Merkezi Irak hükümetinin, Musul üzerindeki yönetim hakkı teknik olarak hükümsüz kaldığını iddia eden araştırmacılar mevcut. 

Türkiye’de Yönetim Hataları: Musul Neden Önemli?

Irak, Dünya’nın 6.cı büyük petrol rezervine sahip ülkesi. Musul’da tek başına Irak’ın bütün petrolünün neredeyse %33 ‘üne sahip. Musul’daki petrolün değeri 3.000.000.000.000 $ (3 trilyon ABD doları). Musul’un günlük petrol üretimi Türkiye’nin petrol ithalatının 3 katı. Yani Musul şuan Türkiye’nin olsaydı, Türkiye milyarlarca dolarını petrole vermeyecekti. Eğer Araplar kadar zengin petrole sahip olan bir Türkiye olursa, onu işleyebilen teknolojiye, sanayiye ve pazarlama yeteneklerine sahipken küresel bir dev olması kaçınılmaz olacaktır.  

Türkiye hiç petrolü olmamasına rağmen tüm Arap devletlerini geçerek Dünya’nın 11.nci – 12.nci ekonomisine, en büyük 5 – 6 ordusuna ve tüm küresel güçlere meydan okuyup Kıbrıs ve Suriye’de operasyonlar yapabilen özgüvene sahipken, bir de petrol devi olduğunu düşünün. Bunun ne anlama geldiğini emin olun emperyal güçler sizden çok daha erken düşündü ve önlemini almaya çalıştı. Bakalım kim başaracak.

12 – Türkiye’de Yönetim Hataları 3 – 45

Kelime Sayısı: 461 kelime
Okuma Süresi: 3 dakika

İlgili Yazılar